Умови використання сервісу

Основні терміни

Сервіс – ресурс, розташований в мережі Інтернет на сайті www.workland.com.ua (далі – «Сайт»).

Користувач - особа, що здійснює доступ до Сервісу та / або використовує його. Будь-яка особа, яка здійснює доступ до Сервісу, цим автоматично підтверджує, що вона повністю погоджується з положеннями Умовами використання сервісу, і що стосовно неї можливе застосування вимог, встановлених Угодою користувача.

1. Предмет

 • 1.1. Умови використання Сервісу є публічною офертою, у відповідності зі ст. 641 Цивільного Кодексу України.
 • 1.2. Використання Сервісу Користувачем означає, що Користувач дає згоду на обробку своїх персональних данних.
 • 1.3. Відповідальність за інформацію, розміщену на Сервісі Користувачем, покладається на Користувача.
 • 1.4. Кошти перераховані Користувачем за допомогою Сервісу поверненню не підлягають та зараховуються на розрахунковий рахунок як інформаційні послуги.

2. Права та обов’язки Сервісу

 • 2.1. Сервісу має право вносити зміни у зміст та зовнішній вигляд інформації Користувача, що розміщується на Сервісі, з метою підтвердження її точності та достовірності.
 • 2.2. Сервіс має право вимагати у Користувача відповідне документальне підтвердження правдивості інформації, що розміщена Користувачем.
 • 2.3. Сервіс має право відмовити Користувачу у використанні Сервісу і наданні послуг у разі ненадання копій необхідних документів, а також, якщо надані документи містять дані, що не підтверджують даних, внесених Користувачем.

3. Права та обов’язки Користувача Сервісу

 • 3.1. Користувач має право розміщувати на Сервісі правдиву інформацію, що не суперечить цій Угоді та вимогам чинного законодавства України.
 • 3.2. Користувач зобов’язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з її змінами.
 • 3.3. Користувач зобов’язується нести повну відповідальність за будь-які дії, вчинені Користувачем з використанням Сервісу, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.
 • 3.4. Користувач зобов’язується суворо дотримуватися правил користування Сервісу.
 • 3.5. Користувач зобов’язується не розміщувати комерційні пропозиції, агітаційні матеріали, не поширювати спам або будь-яку іншу інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності або гарантовані законом права людини і громадянина.

4. Прикінцеві положення

 • 4.1. Користувач і Сервіс будуть намагатися вирішити всі суперечки і розбіжності, що виникають між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки і розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у господарському суді за місцем знаходження Сервісу.
 • 4.2. Всі повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони, вважаються спрямованими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах Сервісу, передбаченим його функціональними особливостями. Кореспонденція вважається також спрямованою належним чином, якщо вона спрямована Сторонами у письмовій формі з необхідними реквізитами, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.